Stomatološka protetika

Stomatološka ordinacija Dentina, Dental centar Đurić, Maksima Gorkog broj 27, Novi Sad, Srbija
Gubitak jednog ili više zuba je nešto što pre ili kasnije zadesi većinu pacijenata. I gubitak jednog zuba, čak iako zub nije u estetskoj zoni, dovodi do mnogih problema kao što su resorpcija alveolarne kosti, naginjanje susednih zuba u prazan prostor i nepravilan zagrižaj usled promene položaja preostalih zuba. Gubitak više zuba, pored estetskih, sa sobom nosi čitav niz funkcionalnih problema kao što su otežano žvakanje hrane, gutanje, govor i bolovi u viličnom zglobu. Narušen izgled i simetrija lica i neprivlačan osmeh čine pacijente nezadovoljne sobom, smanjuju njihovo samopouzdanje, što sve skupa utiče na kvalitet života. Stoga izgubljeni zubi obavezno mogaju biti nadoknađeni. To se može uraditi krunicama odnosno mostovima ili protezama.

Krunice i mostovi

Predstavljaju fiksne protetske nadoknade koje se trajno cementiraju na prethodno pripremljene preostale zube pacijenta. Izrađuju se od keramike, na metalnoj osnovi – metalokeramičke, ili na osnovi od keramike (najčešće cirkonijum dioksidne) – bezmetalne.

Za razliku od mostova, proteze su mobilne zubne nadoknade što znači da ih pacijent sam stavlja i vadi iz usta. Izrađuju se u slučaju gubitka svih zuba kao i u slučaju kada broj ili raspored preostalih zuba pacijenta ne omogućava izradu fiksnog protetskog rada. Proteze mogu biti napravljene od akrilata – klasične, ili od kombinacije akrilata i metala – skeletirane.

Stomatološka ordinacija Dentina, Dental centar Đurić, Maksima Gorkog broj 27, Novi Sad, Srbija
Stomatološka ordinacija Dentina, Dental centar Đurić, Maksima Gorkog broj 27, Novi Sad, Srbija

Da li sam kandidat za protezu ili most?

Jedna od najčešćih dilema koje pacijenti imaju jeste da li se odlučiti za most ili protezu i koje je pravo rešenje za njih. Postoji nekoliko faktora koji utiču na odluku koji tip nadoknade uraditi, pre svega broj i raspored preostalih zuba, njihovo zdravlje kao i želje i očekivanja samih pacijenata. U svakom slučaju tu smo da vam predočimo mogućnosti, da vas posavetujemo i da zajedno sa vama iznađemo optimalno rešenje za vaš slučaj.

Pogledajte neke od naših pacijenata pre i posle terapije