O nama

Prof Dr Milanko Duric

Prof. Dr Milanko Đurić

Parodontolog

Prof. dr Milanko Đurić – parodontolog, specijalista za bolesti usta i zuba, doktor stomatoloških nauka, redovni profesor i šef predmeta Parodontologija na odseku stomatologije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Diplomirao, specijalizirao i magistrirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Doktorirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. U više navrata boravio na usavršavanju na fakultetima u Parizu i Hajdelbergu. Održao brojna predavanja u okviru Srpskog lekarskog društva, stomatološke sekcije Društva lekara Vojvodine i Aktiva stomatologa Novog Sada. Organizovao edukativne seminare u okviru Centra za kontinuiranu edukaciju. Organizovao kurseve parodontalne hirurgije. Prezentovao preko četrdeset stručnih radova na simpozijumima i kongresima u zemlji i inostranstvu. Objavio trideset naučnih radova u domaćim i stranim časopisima od kojih tri u časopisima svrstanim u kategoriju vodećih međunarodnih časopisa. Govori engleski jezik, oženjen je i ima dve ćerke.

Dr Tamara Đurić

Stomatolog

Dr Tamara Đurić – stomatolog. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2019. godine sa prosečnom ocenom 9,15. Odgovorna i precizna, ambiciozna, predana radu i stručnom usavršavanju. Trenutno je na specijalizaciji iz oralne hirurgije. Govori engleski jezik.
Dr Tamara Đurić