Parodontologija

Parodontopatije predstavljaju grupu inflamatornih bolesti koje zahvataju desni, alveolarnu kost i druge strukture tzv. parodoncijuma (potpornog aparata zuba) i glavni su uzrok gubitka zuba u našoj populaciji
Stomatološka ordinacija Dentina, Dental centar Đurić, Maksima Gorkog broj 27, Novi Sad, Srbija

Koji su uzroci parodontopatije?

Parodontopatije uzrokuju specifične bakterije koje se nalaze u zubnim naslagama-dentalnom plaku. Ove, tzv. parodontopatogene bakterije dovode u početku do infekcije i upale desni. Ukoliko dovoljno dugo traje i ne leči se, upalni proces se postepeno širi što dovodi do oštećenja i drugih delova parodoncijuma a pre svega do propadanja koštanog ležišta zuba. Na taj način zub gubi potporu u vilici što sa sobom nosi čitav niz funkcionalnih i estetskih problema. Osim parodontopatogenih bakterija u etiologiji parodontopatija značajni su i svi oni lokalni faktori koji omogućavaju pojačano nakupljanje dentalnog plaka (kariozni zubi, neadekvatne plombe, loši protetski radovi), kao i neka opšta oboljenja (dijabetes), loše navike (pušenje) genetska predispozicija, stres…. jer doprinose napredovanju bolesti.

Koji su simptomi parodontopatije?

Simptomatologija parodontopatije je oskudna i to je verovatno razlog zbog koga početak bolesti najčešće prođe neprimećeno. No, krvarenje prilikom pranja zuba i povlačenje desni su znaci koji bi morali da vas odvedu kod stomatologa. Pojava razmaka između zuba, klaćenje i promena položaja zuba simptomi su već uveliko prisutne bolesti. Parodontopatije obično nisu praćene bolovima. Bolovi se javljaju tek kada nastupe komplikacije.
Stomatološka ordinacija Dentina, Dental centar Đurić, Maksima Gorkog broj 27, Novi Sad, Srbija
Stomatološka ordinacija Dentina, Dental centar Đurić, Maksima Gorkog broj 27, Novi Sad, Srbija

Kako izgleda terapija parodontopatije?

Lečenje parodontopatije se odvija u nekoliko faza i njihov redosled je izuzetno važan. Na samom početku potrebno je ukloniti dentalni plak i druge naslage sa zuba. Naročito je značajno ukloniti naslage koje se nalaze ispod desni a koje pacijent ne može sam da ukloni pranjem zuba, i obraditi parodontalne džepove kako bi se upalni proces stavio pod kontrolu i sveo na najmanju moguću meru. Time se podižu reparatorne sposobnosti organizma i osigurava da se nastavak lečenja odvija u neinflamiranoj sredini što je preduslov za uspeh terapije. Nakon toga sledi hirurška faza koja ima za cilj smanjenje dubine parodontalnih džepova i stvaranje uslova za sprečavanje recidiva bolesti. 

Režanj operacijama, naročito uz upotrebu različitih koštanih zamenika (“veštačka kost”) i drugih biomaterijala, moguće je značajno redukovati dubinu džepova i vratiti desnima narušenu morfologiju. Hirurška faza lečenja uključuje i korekciju nekih estetskih problema koji su pacijentima veoma važni, a pre svega prekrivanje ogoljenih korenova zuba u slučaju da je došlo do povlačenja desni. Isto tako, hirurškim intervencijama, ukoliko je to potrebno, vrši se i priprema zuba za protetsku rehabilitaciju pacijenata i uravnoteženje zagrižaja. Na kraju, redovnim kontrolnim pregledima i pravovremenim reagovanjem sprečava se recidiv bolesti i desni održavaju zdravim.

Stomatološka ordinacija Dentina, Dental centar Đurić, Maksima Gorkog broj 27, Novi Sad, Srbija
Stomatološka ordinacija Dentina, Dental centar Đurić, Maksima Gorkog broj 27, Novi Sad, Srbija

Terapija parodontopatije je kompleksna i zahteva aktivnu saradnju pacijenta i stomatologa. Veoma je važno da pacijenti budu dobro informisani o uzrocima, toku i posledicama bolesti kao i da budu maksimalno motivisani za lečenje. Trud, vreme i energija koju u to ulože višestruko im se vraća jer im obezbeđuje da znatno produže vek svojim zubima. Ukoliko imate problema sa parodontopatijom slobodno nam se obratite, jer mi znamo kako da vam pomognemo. 

Pogledajte neke od naših pacijenata pre i posle terapije