Oralna hirurgija

Oralna hirurgija je deo stomatologije koji se bavi ekstrakcijom odnosno vađenjem zuba, zaostalih korenova kao i neizniklih, impaktiranih zuba. Osim toga, oralna hirurgija se bavi i operativnim lečenjem cista i granuloma u predelu vrha korena zuba, nivelacijom koštanih deformiteta alveolarnog grebena i uklanjanjem drugih patoloških promena u usnoj duplji.
Stomatološka ordinacija Dentina, Dental centar Đurić, Maksima Gorkog broj 27, Novi Sad, Srbija

Vađenje zuba

Najčešća oralnohirurška intervencija. Vađenje zuba može biti jednostavno, komplikovano ili hirurško. Najčešći razlozi za ekstrakciju zuba su velika oštećenja zuba uzrokovana karijesom ili traumom, ciste na vrhu korena zuba ili impakcija zuba.

Vađenje impaktiranih umnjaka

Impaktirani zubi su delimično ili potpuno zaglavljeni u kosti, najčešće zbog nedostatka prostora u vilici. Umnjaci su zubi koji posledni niču u obe vilice I često ostaju impaktirani ili poluimpaktirani te uzokuju mnogobrojne tegobe pacijentima kao što su infekcija okolnog tkiva, oštećenje korena susednog zuba, otežano otvaranje usta i govor. Prilikom ekstrakcije ovih zuba najčešće je potrebno napraviti rez na desnima da bi se pristupilo zubu i koštanom tkivu koje ga okružuje. Nakon što je zub u potpunosti izvađen rana se ušiva i sledi njeno zarastanje.
Stomatološka ordinacija Dentina, Dental centar Đurić, Maksima Gorkog broj 27, Novi Sad, Srbija
Stomatološka ordinacija Dentina, Dental centar Đurić, Maksima Gorkog broj 27, Novi Sad, Srbija

Apikotomija

Resekcija korena zuba ili apikotomija je postupak kojim se uklanja vrh korena zuba zajedno sa cistom ili granulomom koji nastaju kao posledica hronične infekcije kanala korena zuba. Ukoliko se zub sa inficiranim kanalom korena ne leči na vreme može doći do stvaranja patoloških tvorevina kao što su cista ili granulom na vrhu korena zuba. Nekada je dovoljna i samo endodonska terapija da se proces na vrhu korena izleči i nestane. Međutim, u pojedinim slučajevima, neophodno je da se hirurškim putem pristupiti vrhu korena zuba i mehanički ukloni cista tj. granulom.

Sve oralnohirurške intervencije se izvode u sterilnim uslovima, a upotreba lokalne anestezije će sam zahvat učiniti bezbolnim, brzim i komfornim.

Pozovite nas i zakažite pregled – bez straha od bola i komplikacija!

Pogledajte neke od naših pacijenata pre i posle terapije