• Dental Centar Đurić - Stomatološka ordinacija Dentina, Novi Sad
  • Team Dentina
  • stomatološka ordinacija Durić, Novi Sad
  • Dental centar Đurić

Stomatološka ordinacija DENTINA osnovana je 1991. godine kao polivalentna stomatološka ordinacija. U proteklom periodu, prateći profesionalnu karijeru osnivača Prof. dr Milanka Đurića, ordinacija Dentina je prerasla u ordinaciju okrenutu pre svega intervencijama iz domena parodontologije, restaurativne stomatologije i implantologije.

Danas, 30 godina od osnivanja, u novom modernom prostoru, kadrovski ojačani, opremljeni savremenom opremom, materijalima i znanjem sticanim dugogodišnjim radom na fakultetu kao i konstantnim stručnim usavršavanjem na prestižnim evropskim univerzitetima, sa ponosom možemo da istaknemo da našim pacijentima možemo da pružimo onakav kvalitet stomatološke zaštite kakav je dostupan pacijentima u daleko razvijenijim sredinama.

O Nama

Milanko Đurić Prof. Dr Milanko Đurić Parodontolog Specijalista za bolesti usta i zuba, doktor stomatoloških nauka, redovni profesor i šef predmeta Parodontologija na odseku stomatologije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Facebook Instagram
Bojana Ilić Dr Bojana Ilić Stomatolog Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2008. godine sa prosečnom ocenom 9,02. Od Februara 2009. godine zaposlena u stomatološkoj ordinaciji „DENTINA“. Facebook Instagram
Tamara Đurić Dr Tamara Đurić Stomatolog Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2019. godine sa prosečnom ocenom 9,15. Ambiciozna, predana radu i stručnom usavršavanju. Govori engleski jezik. Facebook Instagram

Usluge / Delatnosti