Specijalisti u oblasti Parodontologije Implantologije Stomatološke protetike Bolesti Usta i Zuba

Prof. dr Milanko Đurić

Bio Prof. dr Milanko Đurić

Prof. dr Milanko Đurić - parodontolog, specijalista za bolesti usta i zuba, doktor stomatoloških nauka, vanredni profesor i šef predmeta Parodontologija na odseku stomatologije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Diplomirao, specijalizirao i magistrirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Doktorirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. U više navrata boravio na usavršavanju na fakultetima u Parizu i Hajdelbergu. Održao brojna predavanja u okviru Srpskog lekarskog društva, stomatološke sekcije Društva lekara Vojvodine i Aktiva stomatologa Novog Sada. Organizovao edukativne seminare u okviru Centra za kontinuiranu edukaciju. Organizovao kurseve parodontalne hirurgije. Prezentovao preko četrdeset stručnih radova na simpozijumima i kongresima u zemlji i inostranstvu. Objavio preko dvadeset naučnih radova u domaćim i stranim časopisima od kojih tri u časopisima svrstanim u kategoriju vodećih međunarodnih časopisa. Govori engleski jezik, oženjen je i ima dve ćerke.

dr Bojana Budiša

Bio Dr Bojana Budiša

Dr Bojana Budiša - stomatolog. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2008. godine sa prosečnom ocenom 9,02. Od 2009. godine zaposlena u stomatološkoj ordinaciji „DENTINA“. Stručna, kompetentna, posvećena poslu i pacijentima. Govori engleski i ruski jezik.

0
0
0
0

Naš Tim

Stalni tim Stomatološke ordinacije Dentina sastoji se od četiri člana, a sarađujemo sa još pet stručnjaka iz oblasti Stomatološke protetike i Implantologije. Sa više od 24 godine reputacije odabrali smo vrhunske stručnjake za saradnike.

Besplatni Pregledi
100%
Zadovoljni kolijenti
95%
Lečenje Parodontopatije
65%
Hirurški zahvati
35%
Ostale Intervencije
30%

Ukratko

Kontakt

Pratite Nas