Prof. Dr Milanko Đurić

Parodontolog


Prof. dr Milanko Đurić - parodontolog, specijalista za bolesti usta i zuba, doktor stomatoloških nauka, redovni profesor i šef predmeta Parodontologija na odseku stomatologije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Diplomirao, specijalizirao i magistrirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Doktorirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. U više navrata boravio na usavršavanju na fakultetima u Parizu i Hajdelbergu. Održao brojna predavanja u okviru Srpskog lekarskog društva, stomatološke sekcije Društva lekara Vojvodine i Aktiva stomatologa Novog Sada. Organizovao edukativne seminare u okviru Centra za kontinuiranu edukaciju. Organizovao kurseve parodontalne hirurgije. Prezentovao preko četrdeset stručnih radova na simpozijumima i kongresima u zemlji i inostranstvu. Objavio trideset naučnih radova u domaćim i stranim časopisima od kojih tri u časopisima svrstanim u kategoriju vodećih međunarodnih časopisa. Govori engleski jezik, oženjen je i ima dve ćerke.


Ukratko o nama

Stomatološka ordinacija DENTINA osnovana je 1991. godine kao polivalentna stomatološka ordinacija. U proteklom periodu, prateći profesionalnu karijeru osnivača Prof. dr Milanka Đurića, ordinacija Dentina je prerasla u ordinaciju okrenutu pre svega intervencijama iz domena parodontologije, restaurativne stomatologije i implantologije.


Kontakt
021 2360 462

International: (+381) 64-4321 577