Bojana Ilić

Stomatolog


Dr Bojana Ilić - stomatolog. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2008. godine sa prosečnom ocenom 9,02. Od 2009. godine zaposlena u stomatološkoj ordinaciji „DENTINA“. Stručna, kompetentna, posvećena poslu i pacijentima. Govori engleski i ruski jezik, udata je i ima jednog sina.

Ukratko o nama

Stomatološka ordinacija DENTINA osnovana je 1991. godine kao polivalentna stomatološka ordinacija. U proteklom periodu, prateći profesionalnu karijeru osnivača Prof. dr Milanka Đurića, ordinacija Dentina je prerasla u ordinaciju okrenutu pre svega intervencijama iz domena parodontologije, restaurativne stomatologije i implantologije.


Kontakt
021 2360 462

International: (+381) 64-4321 577